پلن درآمد و هزینه‌ها

آمار کلی

آمارمقدار
نرخ یورو10.0000
کارکرد هتل (روز)214
تعداد اتاق های هتل102
اتاق های آماده برای فروش21,828
اتاق های قابل  فروش16,807
درصد پر بودن اتاق ها77.00
میانگین ضریب اتاق ها4.55
تعداد تختخواب های موجود272
تخت های قابل فروش99,280
مجموع تخت های فروخته شده76,445
تخت های فروخته شده (Mgmnt)0
تخت های فروخته شده76,445
درصد تخت های پر شده77
شب هایی که باید برای کودکان پول پرداخت شود0
شب های رایگان برای کودکان0
تعداد شب های افراد انتقال داده شده (از هتلی به هتل دیگر)0
اتاق هایی که به صورت رایگان در اختیار شرکت ها گذاشته می شود0
تعداد کل کارمندان85.00
کادر پرسنل60.00
پرسنل کارآموز25.00
پرسنل سرگرمی (Animation)0.00
میانگین مالیات پرسنل4,223.53

درآمد کلی

* پس از کسر KDV (مالیات بر ارزش افزوده)

* در این برآورد، برای به حداقل رساندن خطا در محاسبات هیچ درآمد جانبی و اضافی محاسبه نشده است.

درآمدمجموع
یوروهر نفر%
مجموع درآمدهای عملیاتی4,754,760.5962.201.00
درآمد از ورود مسافران2,561,782.1833,510.54
درآمد های تضمین شده0.000.000.00
00.000.000.00
درآمد اتاق ها2,561,78233.510.54
درآمد اجاره اتاق0.000.000.00
درآمد پیشبینی نشده0.000.000.00
درآمد دیرکرد تحویل اتاق از مسافر0.000.000.00
درآمد حاصل از انتقال درون گروهی اتاق ها0.000.000.00
درآمد حاصل از انتقال برون گروهی اتاق ها0.000.000.00
هزینه حاصل از انتقال درون گروهی اتاق ها0.000.000.00
درآمد حاصل از انتقال برون گروهی اتاق ها0.000.000.00
هزینه حاصل از شکایات0.000.000.00
تخفیف ها، بازپرداخت ها، درصد پرداختی0.000.000.00
درآمد های جانبی2,192,978.4128.690.46
درآمد های جانبی رستوران750,448.899.820.16
درآمد های جانبی بار1,000,598.5113.090.21
درآمد های تلفن و اینترنت0.000.000.00
درآمد های خشکشویی0.000.000.00
درآمد های حاصل از مسافرهای یک شبه0.000.000.00
درآمدهای حاصل از گاوصندوق0.000.000.00
درآمد های حاصل از صرافی0.000.000.00
مابقی درآمدها441,931.015.780.09
درآمد های حاصل از تعطیلی هتل0.000.000.00

هزینه‌ها

هزینه هامجموع
یوروهر نفر%
مجموع هزینه های عملیاتی1,789,137.3623.401.00
مالیات کل0.000.000.00
تهیه خدمات202,579.252.650.11
هزینه خوراکی ها ( تمام خدمات )1,138,150.006.500.29
هزینه نوشیدنی ها ( تمام خدمات )700,400.004.000.18
هزینه خدمات بهداشتی53,511.500.200.01
هزینه های خشکشویی ( داخل و خارج از هتل )49,689.250.000.00
هزینه مواد شیمیایی برای استخر68,800.500.900.04
هزینه مربوط به لوازم مشتریان22,933.500.300.01
دیگر هزینه های جانبی7,644.500.100.00
مالیات حاصل از فروش جانبی933,058.1112.210.52
مالیات جانبی خوراکی ها300,179.553.930.17
مالیات جانبی نوشیدنی ها500,299.266.540.28
مالیات تلفن و اینترنت مسافران0.000.00
مالیات خشکشویی مسافران0.000.00
دیکر مالیات های جانبی132,579.301.730.07
هزینه کارمندان359,000.004.700.20
هزینه خالص210,000.002.750.12
حق و حقوق های قانونی84,000.001.100.05
هزینه یونیفرم7,500.000.020.00
هزینه خوراکی ها17,500.000.230.01
هزینه سرویس و ایاب و ذهاب40,000.000.520.02
هزینه خوابگاه0.000.000.00
هزینه بهداشت و سلامتی0.000.000.00
هزینه سنوات0.000.000.00
هزینه سرگرمی0.000.000.00
هزینه های انرژی65,000.000.850.04
هزینه های برق50,000.000.650.03
هزینه سوخت LPG0.000.000.00
هزینه سوخت LNG0.000.000.00
هزینه سوخت ژنراتور0.000.000.00
هزینه آب و آب مصرفی8,000.000.100.01
هزینه سوخت های دیگر7,000.000.090.00
هزینه تعمیر و نگهداری14,000.000.180.01
هزینه قراردادهای مربوطه2,500.000.030.00
هزینه نگهداری فضای سبز1,500.000.020.00
هزینه تاسیسات فنی10,000.000.130.01
هزینه تعمیر و نگهداری0.000.000.00
هزینه های دیگر215,500.002.820.12
هزینه های تبلیغاتی75,000.000.980.04
هزینه های لوازم التحریر3,000.000.040.00
هزینه های ارتباطی2,000.000.030.00
هزینه خوش آمد گویی مسافران20,000.000.260.01
هزینه های بیمه هتل7,500.000.100.05
هزینه های گروه سرگرمی80,000.001.050.04
هزینه های بانکی و مالی5,000.000.070.00
هزینه های مختلف دیگر10,000.000.130.01
مالیات و مخارج4,000.000.050.00
هزینه نگهداری خودرو3,000.000.040.00
هزینه سوخت خودرو4,000.000.050.00
هزینه بیمه خودرو2,000.000.030.00
هزینه اجاره خودرو0.000.00

آمار کلی هزینه و سود

* در این برآورد، برای به حداقل رساندن خطا در محاسبات اجاره هتل به عنوان هزینه در نظر گرفته شده است. در حالی که املاک و زمین هتل متعلق به سهامداران است.

سود و زیان هتل (GOP)2,965,623.2238.791.66
کرایه هتل150,000.001.960.08
هزینه اجاره مغازه0.000.00
هزینه بسته بودن هتل0.000.00
هزینه بازسازی0.000.00
هزینه استهلاک (دفتر)0.000.00
هزینه استهلاک (هتل)0.000.00
سود و زیان خالص (NOP)2,815,623.2236.831.57
هزینه های بدهی و مالی0.000.00
هزینه اداره گردشگری17,932.480.230.01
پروانه کسب51,235.640.670.03
مالیات شرکت563,124.647.370.31
هزینه املاک کرایه شده از دولت0.000.00
نوسان نرخ ارزی0.000.00
مجموع سود و زیان2,183,330.4628.561.22

آمار کلی

آمارمقدار
نرخ یورو11.0000
کارکرد هتل (روز)365
تعداد اتاق های هتل34
اتاق های آماده برای فروش12,410
اتاق های قابل  فروش8,563
درصد پر بودن اتاق ها69.00
میانگین ضریب اتاق ها8.00
تعداد تختخواب های موجود272
تخت های قابل فروش99,279
مجموع تخت های فروخته شده68,503
تخت های فروخته شده (Mgmnt)0
تخت های فروخته شده68,503
درصد تخت های پر شده69.00
شب هایی که باید برای کودکان پول پرداخت شود0
شب های رایگان برای کودکان0
تعداد شب های افراد انتقال داده شده (از هتلی به هتل دیگر)0
اتاق هایی که به صورت رایگان در اختیار شرکت ها گذاشته می شود0
تعداد کل کارمندان85.00
کادر پرسنل60.00
پرسنل کارآموز25.00
پرسنل سرگرمی (Animation)0.00
میانگین مالیات پرسنل4,275.42

درآمد کلی

* پس از کسر KDV (مالیات بر ارزش افزوده)

* در این برآورد، برای به حداقل رساندن خطا در محاسبات هیچ درآمد جانبی و اضافی محاسبه نشده است.

درآمدمجموع
یوروهر نفر%
مجموع درآمدهای عملیاتی6,298,409.9091.941.00
درآمد از ورود مسافران3,523,409.9051.430.56
درآمد های تضمین شده0.000.000.00
00.000.000.00
درآمد اتاق ها3,523,409.9051.430.56
درآمد اجاره اتاق0.000.000.00
درآمد پیشبینی نشده0.000.000.00
درآمد دیرکرد تحویل اتاق از مسافر0.000.000.00
درآمد حاصل از انتقال درون گروهی اتاق ها0.000.000.00
درآمد حاصل از انتقال برون گروهی اتاق ها0.000.000.00
هزینه حاصل از انتقال درون گروهی اتاق ها0.000.000.00
درآمد حاصل از انتقال برون گروهی اتاق ها0.000.000.00
هزینه حاصل از شکایات0.000.000.00
تخفیف ها، بازپرداخت ها، درصد پرداختی0.000.000.00
درآمد های جانبی2,775,000.0040.510.44
درآمد های جانبی رستوران1,000,000.0014.600.16
درآمد های جانبی بار1,250,000.0018.250.20
درآمد های تلفن و اینترنت0.000.000.00
درآمد های خشکشویی0.000.000.00
درآمد های حاصل از مسافرهای یک شبه0.000.000.00
درآمدهای حاصل از گاوصندوق0.000.000.00
درآمد های حاصل از صرافی0.000.000.00
مابقی درآمدها525,000.007.660.08
درآمد های حاصل از تعطیلی هتل0.000.000.00

هزینه‌ها

هزینه هامجموع
یوروهر نفر%
مجموع هزینه های عملیاتی2,254,932.1332.921.00
مالیات کل0.000.000.00
تهیه خدمات208,762.893.050.09
هزینه خوراکی ها ( تمام خدمات )0.000.000.00
هزینه نوشیدنی ها ( تمام خدمات )0.000.000.00
هزینه خدمات بهداشتی55,144.920.810.02
هزینه های خشکشویی ( داخل و خارج از هتل )51,205.990.750.02
هزینه مواد شیمیایی برای استخر70,900.611.040.03
هزینه مربوط به لوازم مشتریان23,633.540.350.01
دیگر هزینه های جانبی7,877.850.120.00
مالیات حاصل از فروش جانبی1,182,500.0017.260.52
مالیات جانبی خوراکی ها400,000.005.840.18
مالیات جانبی نوشیدنی ها625,000.009.120.28
مالیات تلفن و اینترنت مسافران0.000.000.00
مالیات خشکشویی مسافران0.000.000.00
دیکر مالیات های جانبی157,500.002.300.07
هزینه کارمندان363,411.065.310.16
هزینه خالص216,40.163.160.10
حق و حقوق های قانونی86,564.061.260.04
هزینه یونیفرم1,181.680.020.00
هزینه خوراکی ها18,034.180.260.01
هزینه سرویس و ایاب و ذهاب41,220.980.600.02
هزینه خوابگاه0.000.000.00
هزینه بهداشت و سلامتی0.000.000.00
هزینه سنوات0.000.000.00
هزینه سرگرمی0.000.000.00
هزینه های انرژی66,984.100.980.03
هزینه های برق51,526.230.750.02
هزینه سوخت LPG0.000.000.00
هزینه سوخت LNG0.000.000.00
هزینه سوخت ژنراتور0.000.000.00
هزینه آب و آب مصرفی8,244.200.120.00
هزینه سوخت های دیگر7,213.670.110.00
هزینه تعمیر و نگهداری14,427.340.210.01
هزینه قراردادهای مربوطه2,576.310.040.00
هزینه نگهداری فضای سبز1,545.790.020.00
هزینه تاسیسات فنی10,305.250.150.00
هزینه تعمیر و نگهداری0.000.000.00
هزینه های دیگر418,846.746.110.19
هزینه های تبلیغاتی172,500.002.520.08
هزینه های لوازم التحریر3,091.570.050.00
هزینه های ارتباطی2,061.490.030.00
هزینه خوش آمد گویی مسافران20,610.490.300.01
هزینه های بیمه هتل7,728.930.110.00
هزینه های گروه سرگرمی184,000.002.690.08
هزینه های بانکی و مالی5,152.620.080.00
هزینه های مختلف دیگر10,305.250.150.00
مالیات و مخارج4,122.100.060.00
هزینه نگهداری خودرو3,091.570.050.00
هزینه سوخت خودرو4,122.100.060.00
هزینه بیمه خودرو2,061.050.030.00
هزینه اجاره خودرو0.000.000.00

آمار کلی هزینه و سود

* در این برآورد، برای به حداقل رساندن خطا در محاسبات اجاره هتل به عنوان هزینه در نظر گرفته شده است. در حالی که املاک و زمین هتل متعلق به سهامداران است.

سود و زیان هتل (GOP)4,043,477.7759.031.79
کرایه هتل300,000.004.380.13
هزینه اجاره مغازه0.000.00
هزینه بسته بودن هتل0.000.00
هزینه بازسازی0.000.00
هزینه استهلاک (دفتر)
هزینه استهلاک (هتل)0.000.00
سود و زیان خالص (NOP)3,743,477.7754.651.66
هزینه های بدهی و مالی0.000.00
هزینه اداره گردشگری24,663.870.360.01
پروانه کسب70,468.201.030.03
مالیات شرکت748,695.5510.930.33
هزینه املاک کرایه شده از دولت
نوسان نرخ ارزی0.000.00
مجموع سود و زیان2,899,650.1542,331.29

آمار کلی

آمارمقدار
نرخ یورو11.5000
کارکرد هتل (روز)365
تعداد اتاق های هتل34
اتاق های آماده برای فروش12,410
اتاق های قابل  فروش8,563
درصد پر بودن اتاق ها69.00
میانگین ضریب اتاق ها8.00
تعداد تختخواب های موجود272
تخت های قابل فروش99,279
مجموع تخت های فروخته شده68,503
تخت های فروخته شده (Mgmnt)0
تخت های فروخته شده68,503
درصد تخت های پر شده69.00
شب هایی که باید برای کودکان پول پرداخت شود0
شب های رایگان برای کودکان0
تعداد شب های افراد انتقال داده شده (از هتلی به هتل دیگر)0
اتاق هایی که به صورت رایگان در اختیار شرکت ها گذاشته می شود0
تعداد کل کارمندان85.00
کادر پرسنل60.00
پرسنل کارآموز25.00
پرسنل سرگرمی (Animation)0.00
میانگین مالیات پرسنل4,916.74

درآمد کلی

* پس از کسر KDV (مالیات بر ارزش افزوده)

* در این برآورد، برای به حداقل رساندن خطا در محاسبات هیچ درآمد جانبی و اضافی محاسبه نشده است.

درآمدمجموع
یوروهر نفر%
مجموع درآمدهای عملیاتی6,855,4666.17100.081.00
درآمد از ورود مسافران3,997,216.1758.350.58
درآمد های تضمین شده0.000.000.00
00.000.000.00
درآمد اتاق ها3,997,216.1758.350.58
درآمد اجاره اتاق0.000.000.00
درآمد پیشبینی نشده0.000.000.00
درآمد دیرکرد تحویل اتاق از مسافر0.000.000.00
درآمد حاصل از انتقال درون گروهی اتاق ها0.000.000.00
درآمد حاصل از انتقال برون گروهی اتاق ها0.000.000.00
هزینه حاصل از انتقال درون گروهی اتاق ها0.000.000.00
درآمد حاصل از انتقال برون گروهی اتاق ها0.000.000.00
هزینه حاصل از شکایات0.000.000.00
تخفیف ها، بازپرداخت ها، درصد پرداختی0.000.000.00
درآمد های جانبی2,858,250.0041.720.42
درآمد های جانبی رستوران1,030,000.0015.040.15
درآمد های جانبی بار1,287,500.0018.790.19
درآمد های تلفن و اینترنت0.000.000.00
درآمد های خشکشویی0.000.000.00
درآمد های حاصل از مسافرهای یک شبه0.000.000.00
درآمدهای حاصل از گاوصندوق0.000.000.00
درآمد های حاصل از صرافی0.000.000.00
مابقی درآمدها540,750.007.890.08
درآمد های حاصل از تعطیلی هتل0.000.000.00

هزینه‌ها

هزینه هامجموع
یوروهر نفر%
مجموع هزینه های عملیاتی2,451,271.9535.781.00
مالیات کل0.000.000.00
تهیه خدمات240,077.333.500.10
هزینه خوراکی ها ( تمام خدمات )0.000.000.00
هزینه نوشیدنی ها ( تمام خدمات )0.000.000.00
هزینه خدمات بهداشتی63,416.650.930.03
هزینه های خشکشویی ( داخل و خارج از هتل )58,886.890.860.02
هزینه مواد شیمیایی برای استخر81,535.701.190.03
هزینه مربوط به لوازم مشتریان27,178.570.200.01
دیگر هزینه های جانبی9,059.520.130.10
مالیات حاصل از فروش جانبی1,217,975.0017.780.50
مالیات جانبی خوراکی ها412,000.006.010.17
مالیات جانبی نوشیدنی ها643,750.009.400.26
مالیات تلفن و اینترنت مسافران0.000.000.00
مالیات خشکشویی مسافران0.000.000.00
دیکر مالیات های جانبی162,225.002.370.07
هزینه کارمندان417,992.723.630.10
هزینه خالص248,871.681.450.10
حق و حقوق های قانونی99,548.671.450.04
هزینه یونیفرم1,358.930.020.00
هزینه خوراکی ها20,739.310.300.01
هزینه سرویس و ایاب و ذهاب47,404.130.400.02
هزینه خوابگاه0.000.000.0
هزینه بهداشت و سلامتی0.000.000.00
هزینه سنوات0.000.000.00
هزینه سرگرمی0.000.000.00
هزینه های انرژی77,031.711.120.03
هزینه های برق59,255.160.870.02
هزینه سوخت LPG0.000.000.00
هزینه سوخت LNG0.000.000.00
هزینه سوخت ژنراتور0.000.000.00
هزینه آب و آب مصرفی9,480.830.140.00
هزینه سوخت های دیگر8,295.720.120.00
هزینه تعمیر و نگهداری16,591.450.240.01
هزینه قراردادهای مربوطه2,962.760.040.00
هزینه نگهداری فضای سبز1,777.650.170.00
هزینه تاسیسات فنی11,851.030.070.00
هزینه تعمیر و نگهداری0.000.000.00
هزینه های دیگر481,673.757.030.20
هزینه های تبلیغاتی198,375.002.900.08
هزینه های لوازم التحریر3,555.310.050.00
هزینه های ارتباطی2,370.210.030.00
هزینه خوش آمد گویی مسافران23,702.060.350.01
هزینه های بیمه هتل8,888.270.130.00
هزینه های گروه سرگرمی211,600.003.090.09
هزینه های بانکی و مالی5,925.520.090.00
هزینه های مختلف دیگر11,851.030.170.00
مالیات و مخارج4,740.410.070.00
هزینه نگهداری خودرو3,555.310.050.00
هزینه سوخت خودرو4,740.410.070.00
هزینه بیمه خودرو2,370.210.030.00
هزینه اجاره خودرو0.000.000.00

آمار کلی هزینه و سود

* در این برآورد، برای به حداقل رساندن خطا در محاسبات اجاره هتل به عنوان هزینه در نظر گرفته شده است. در حالی که املاک و زمین هتل متعلق به سهامداران است.

سود و زیان هتل (GOP)4,404,194.2264.291.80
کرایه هتل300,000.004.380.12
هزینه اجاره مغازه0.000.00
هزینه بسته بودن هتل0.000.00
هزینه بازسازی0.000.00
هزینه استهلاک (دفتر)
هزینه استهلاک (هتل)0.000.00
سود و زیان خالص (NOP)4,104,194.2259.911.67
هزینه های بدهی و مالی0.000.00
هزینه اداره گردشگری27,980.510.410.01
پروانه کسب79,944.321.170.03
مالیات شرکت820,838.8411.980.33
هزینه املاک کرایه شده از دولت0.000.00
نوسان نرخ ارزی0.000.00
مجموع سود و زیان3,175,430.5446.351.30

آمار کلی

آمارمقدار
نرخ یورو12.0000
کارکرد هتل (روز)365
تعداد اتاق های هتل34
اتاق های آماده برای فروش12,410
اتاق های قابل  فروش8,563
درصد پر بودن اتاق ها69.00
میانگین ضریب اتاق ها8.00
تعداد تختخواب های موجود272
تخت های قابل فروش99,279
مجموع تخت های فروخته شده68,503
تخت های فروخته شده (Mgmnt)0
تخت های فروخته شده68,503
درصد تخت های پر شده69.00
شب هایی که باید برای کودکان پول پرداخت شود0
شب های رایگان برای کودکان0
تعداد شب های افراد انتقال داده شده (از هتلی به هتل دیگر)0
اتاق هایی که به صورت رایگان در اختیار شرکت ها گذاشته می شود0
تعداد کل کارمندان85.00
کادر پرسنل60.00
پرسنل کارآموز25.00
پرسنل سرگرمی (Animation)0.00
میانگین مالیات پرسنل5,654.25

درآمد کلی

* پس از کسر KDV (مالیات بر ارزش افزوده)

* در این برآورد، برای به حداقل رساندن خطا در محاسبات هیچ درآمد جانبی و اضافی محاسبه نشده است.

درآمدمجموع
یوروهر نفر%
مجموع درآمدهای عملیاتی7,923,802.45115.671.00
درآمد از ورود مسافران4,979,804.9572.690.63
درآمد های تضمین شده0.000.000.00
00.000.000.00
درآمد اتاق ها4,979,804.9572.690.63
درآمد اجاره اتاق0.000.000.00
درآمد پیشبینی نشده0.000.000.00
درآمد دیرکرد تحویل اتاق از مسافر0.000.000.00
درآمد حاصل از انتقال درون گروهی اتاق ها0.000.000.00
درآمد حاصل از انتقال برون گروهی اتاق ها0.000.000.00
هزینه حاصل از انتقال درون گروهی اتاق ها0.000.000.00
درآمد حاصل از انتقال برون گروهی اتاق ها0.000.000.00
هزینه حاصل از شکایات0.000.000.00
تخفیف ها، بازپرداخت ها، درصد پرداختی0.000.000.00
درآمد های جانبی2,943,997.5042.980.37
درآمد های جانبی رستوران1,060,900.0015.490.13
درآمد های جانبی بار1,326,125.0019.360.17
درآمد های تلفن و اینترنت0.000.000.00
درآمد های خشکشویی0.000.000.00
درآمد های حاصل از مسافرهای یک شبه0.000.000.00
درآمدهای حاصل از گاوصندوق0.000.000.00
درآمد های حاصل از صرافی0.000.000.00
مابقی درآمدها556,972.508.130.07
درآمد های حاصل از تعطیلی هتل0.000.000.00

هزینه‌ها

هزینه هامجموع
یوروهر نفر%
مجموع هزینه های عملیاتی2,672,805.7439.021.00
مالیات کل0.000.000.00
تهیه خدمات276,088.934.030.51
هزینه خوراکی ها ( تمام خدمات )0.000.000.00
هزینه نوشیدنی ها ( تمام خدمات )0.000.000.00
هزینه خدمات بهداشتی72,929.151.060.03
هزینه های خشکشویی ( داخل و خارج از هتل )67,719.930.990.03
هزینه مواد شیمیایی برای استخر93,766.051.370.04
هزینه مربوط به لوازم مشتریان31,255.350.460.01
دیگر هزینه های جانبی10,418.450.150.00
مالیات حاصل از فروش جانبی1,254,514.2518.310.47
مالیات جانبی خوراکی ها424,360.006.190.16
مالیات جانبی نوشیدنی ها663,062.509.680.25
مالیات تلفن و اینترنت مسافران0.000.000.00
مالیات خشکشویی مسافران0.000.000.00
دیکر مالیات های جانبی167,091.752.440.06
هزینه کارمندان480,611.137.020.18
هزینه خالص286,202.434.180.11
حق و حقوق های قانونی114,480.971.670.04
هزینه یونیفرم1,562.770.020.00
هزینه خوراکی ها23,850.200.350.01
هزینه سرویس و ایاب و ذهاب54,514.750.800.02
هزینه خوابگاه0.000.000.00
هزینه بهداشت و سلامتی0.000.000.00
هزینه سنوات0.000.000.00
هزینه سرگرمی0.000.000.00
هزینه های انرژی88,586.471.290.03
هزینه های برق68,143.441.290.03
هزینه سوخت LPG0.000.000.00
هزینه سوخت LNG0.000.000.00
هزینه سوخت ژنراتور0.000.000.00
هزینه آب و آب مصرفی10,902.950.160.00
هزینه سوخت های دیگر9,540.080.140.00
هزینه تعمیر و نگهداری19,080.160.280.01
هزینه قراردادهای مربوطه3,407.170.050.00
هزینه نگهداری فضای سبز2,044.300.030.00
هزینه تاسیسات فنی13,628.690.200.01
هزینه تعمیر و نگهداری0.000.000.00
هزینه های دیگر553,924.818.090.21
هزینه های تبلیغاتی228,131.253.330.09
هزینه های لوازم التحریر4,088.610.060.00
هزینه های ارتباطی2,725.740.040.00
هزینه خوش آمد گویی مسافران27,257.370.400.01
هزینه های بیمه هتل10,221.520.150.05
هزینه های گروه سرگرمی243,340.003.550.09
هزینه های بانکی و مالی6,814.340.100.00
هزینه های مختلف دیگر13,628.690.200.01
مالیات و مخارج5,451.470.080.00
هزینه نگهداری خودرو4,088.610.060.00
هزینه سوخت خودرو5,451.470.080.00
هزینه بیمه خودرو2,725.740.040.00
هزینه اجاره خودرو0.000.000.00

آمار کلی هزینه و سود

* در این برآورد، برای به حداقل رساندن خطا در محاسبات اجاره هتل به عنوان هزینه در نظر گرفته شده است. در حالی که املاک و زمین هتل متعلق به سهامداران است.

سود و زیان هتل (GOP)5,250,996.7176.651.96
کرایه هتل300,000.004.380.11
هزینه اجاره مغازه0.000.00
هزینه بسته بودن هتل0.000.00
هزینه بازسازی0.000.00
هزینه استهلاک (دفتر)
هزینه استهلاک (هتل)0.000.00
سود و زیان خالص (NOP)4,950,996.7172.271.85
هزینه های بدهی و مالی0.000.00
هزینه اداره گردشگری34,858.630.510.01
پروانه کسب99,596.101.450.04
مالیات شرکت990,199.3414.450.37
هزینه املاک کرایه شده از دولت0.000.00
نوسان نرخ ارزی0.000.00
مجموع سود و زیان3,826,342.6455.861.43

آمار کلی

آمارمقدار
نرخ یورو12.5000
کارکرد هتل (روز)365
تعداد اتاق های هتل34
اتاق های آماده برای فروش12,410
اتاق های قابل  فروش8,563
درصد پر بودن اتاق ها69.00
میانگین ضریب اتاق ها8.00
تعداد تختخواب های موجود272
تخت های قابل فروش99,279
مجموع تخت های فروخته شده68,503
تخت های فروخته شده (Mgmnt)0
تخت های فروخته شده68,503
درصد تخت های پر شده69.00
شب هایی که باید برای کودکان پول پرداخت شود0
شب های رایگان برای کودکان0
تعداد شب های افراد انتقال داده شده (از هتلی به هتل دیگر)0
اتاق هایی که به صورت رایگان در اختیار شرکت ها گذاشته می شود0
تعداد کل کارمندان85.00
کادر پرسنل60.00
پرسنل کارآموز25.00
پرسنل سرگرمی (Animation)0.00
میانگین مالیات پرسنل6,502.39

درآمد کلی

* پس از کسر KDV (مالیات بر ارزش افزوده)

* در این برآورد، برای به حداقل رساندن خطا در محاسبات هیچ درآمد جانبی و اضافی محاسبه نشده است.

درآمدمجموع
یوروهر نفر%
مجموع درآمدهای عملیاتی8,757,900.59127.851.00
درآمد از ورود مسافران5,725,583.1783.580.65
درآمد های تضمین شده0.000.000.00
00.000.000.00
درآمد اتاق ها5,725,583.1783.580.65
درآمد اجاره اتاق0.000.000.00
درآمد پیشبینی نشده0.000.000.00
درآمد دیرکرد تحویل اتاق از مسافر0.000.000.00
درآمد حاصل از انتقال درون گروهی اتاق ها0.000.000.00
درآمد حاصل از انتقال برون گروهی اتاق ها0.000.000.00
هزینه حاصل از انتقال درون گروهی اتاق ها0.000.000.00
درآمد حاصل از انتقال برون گروهی اتاق ها0.000.000.00
هزینه حاصل از شکایات0.000.000.00
تخفیف ها، بازپرداخت ها، درصد پرداختی0.000.000.00
درآمد های جانبی3,032,317.4344.270.35
درآمد های جانبی رستوران1,092,727.0015.950.12
درآمد های جانبی بار1,365,908.7519.940.16
درآمد های تلفن و اینترنت0.000.000.00
درآمد های خشکشویی0.000.000.00
درآمد های حاصل از مسافرهای یک شبه0.000.000.00
درآمدهای حاصل از گاوصندوق0.000.000.00
درآمد های حاصل از صرافی0.000.000.00
مابقی درآمدها573,681.688.370.07
درآمد های حاصل از تعطیلی هتل0.000.000.00

هزینه‌ها

هزینه هامجموع
یوروهر نفر%
مجموع هزینه های عملیاتی2,923,184.8942.671.00
مالیات کل0.000.000.00
تهیه خدمات317,502.264.630.11
هزینه خوراکی ها ( تمام خدمات )0.000.000.00
هزینه نوشیدنی ها ( تمام خدمات )0.000.000.00
هزینه خدمات بهداشتی83,868.521.220.03
هزینه های خشکشویی ( داخل و خارج از هتل )77,877.911.140.03
هزینه مواد شیمیایی برای استخر107,830.961.570.04
هزینه مربوط به لوازم مشتریان35,943.650.520.01
دیگر هزینه های جانبی11,981.220.170.01
مالیات حاصل از فروش جانبی1,929,149.6818.860.44
مالیات جانبی خوراکی ها437,090.806.380.15
مالیات جانبی نوشیدنی ها682,954.380.000.23
مالیات تلفن و اینترنت مسافران0.000.000.00
مالیات خشکشویی مسافران0.000.000.00
دیکر مالیات های جانبی172,104.502.510.06
هزینه کارمندان552,702.808.070.19
هزینه خالص329,132.804.800.11
حق و حقوق های قانونی131,653.121.920.05
هزینه یونیفرم1,797.180.030.00
هزینه خوراکی ها27,427.730.400.01
هزینه سرویس و ایاب و ذهاب62,691.960.920.02
هزینه خوابگاه0.000.000.00
هزینه بهداشت و سلامتی0.000.000.00
هزینه سنوات0.000.000.00
هزینه سرگرمی0.000.000.00
هزینه های انرژی101,874.441.490.03
هزینه های برق78,364.951.140.03
هزینه سوخت LPG0.000.000.00
هزینه سوخت LNG0.000.000.00
هزینه سوخت ژنراتور0.000.000.00
هزینه آب و آب مصرفی12,538.390.180.00
هزینه سوخت های دیگر10,971.090.160.00
هزینه تعمیر و نگهداری21,942.190.320.01
هزینه قراردادهای مربوطه3,918.250.060.00
هزینه نگهداری فضای سبز2,350.950.030.00
هزینه تاسیسات فنی15,672.990.230.01
هزینه تعمیر و نگهداری0.000.000.00
هزینه های دیگر637,013.539.300.22
هزینه های تبلیغاتی262,350.943.830.09
هزینه های لوازم التحریر4,701.900.070.00
هزینه های ارتباطی3,134.600.030.00
هزینه خوش آمد گویی مسافران31,345.980.460.01
هزینه های بیمه هتل11,754.740.170.05
هزینه های گروه سرگرمی279,841.004.090.10
هزینه های بانکی و مالی7,836.500.110.00
هزینه های مختلف دیگر15,672.990.230.01
مالیات و مخارج6,269.200.090.00
هزینه نگهداری خودرو4,701.900.070.00
هزینه سوخت خودرو6,269.200.090.00
هزینه بیمه خودرو3,134.600.050.00
هزینه اجاره خودرو0.000.000.00

آمار کلی هزینه و سود

* در این برآورد، برای به حداقل رساندن خطا در محاسبات اجاره هتل به عنوان هزینه در نظر گرفته شده است. در حالی که املاک و زمین هتل متعلق به سهامداران است.

سود و زیان هتل (GOP)5,834,715.7085.172.62
کرایه هتل300,000.004.380.15
هزینه اجاره مغازه0.000.00
هزینه بسته بودن هتل0.000.00
هزینه بازسازی0.000.000.00
هزینه استهلاک (دفتر)
هزینه استهلاک (هتل)0.000.00
سود و زیان خالص (NOP)5,534,715.7080.801.89
هزینه های بدهی و مالی0.000.00
هزینه اداره گردشگری40,079.080.590.01
پروانه کسب114,511.661.670.04
مالیات شرکت1,106,943.1416.160.38
هزینه املاک کرایه شده از دولت0.000.00
نوسان نرخ ارزی0.000.00
مجموع سود و زیان4,273,181.8262.381.46

آمار کلی

آمارمقدار
نرخ یورو13.0000
کارکرد هتل (روز)365
تعداد اتاق های هتل34
اتاق های آماده برای فروش12,410
اتاق های قابل  فروش8,563
درصد پر بودن اتاق ها69.00
میانگین ضریب اتاق ها8.00
تعداد تختخواب های موجود272
تخت های قابل فروش99,279
مجموع تخت های فروخته شده68,503
تخت های فروخته شده (Mgmnt)0
تخت های فروخته شده68,503
درصد تخت های پر شده69.00
شب هایی که باید برای کودکان پول پرداخت شود0
شب های رایگان برای کودکان0
تعداد شب های افراد انتقال داده شده (از هتلی به هتل دیگر)0
اتاق هایی که به صورت رایگان در اختیار شرکت ها گذاشته می شود0
تعداد کل کارمندان85.00
کادر پرسنل60.00
پرسنل کارآموز25.00
پرسنل سرگرمی (Animation)0.00
میانگین مالیات پرسنل7,477.74

درآمد کلی

* پس از کسر KDV (مالیات بر ارزش افزوده)

* در این برآورد، برای به حداقل رساندن خطا در محاسبات هیچ درآمد جانبی و اضافی محاسبه نشده است.

درآمدمجموع
یوروهر نفر%
مجموع درآمدهای عملیاتی9,704,500.81141.671.00
درآمد از ورود مسافران6,581,213.8696.070.68
درآمد های تضمین شده0.000.000.00
00.000.000.00
درآمد اتاق ها6,581,213.8696.070.68
درآمد اجاره اتاق0.000.000.00
درآمد پیشبینی نشده0.000.000.00
درآمد دیرکرد تحویل اتاق از مسافر0.000.000.00
درآمد حاصل از انتقال درون گروهی اتاق ها0.000.000.00
درآمد حاصل از انتقال برون گروهی اتاق ها0.000.000.00
هزینه حاصل از انتقال درون گروهی اتاق ها0.000.000.00
درآمد حاصل از انتقال برون گروهی اتاق ها0.000.000.00
هزینه حاصل از شکایات0.000.000.00
تخفیف ها، بازپرداخت ها، درصد پرداختی0.000.000.00
درآمد های جانبی3,123,286.9545.590.32
درآمد های جانبی رستوران1,125,508.8116.430.12
درآمد های جانبی بار1,406,886.0120.540.14
درآمد های تلفن و اینترنت0.000.000.00
درآمد های خشکشویی0.000.000.00
درآمد های حاصل از مسافرهای یک شبه0.000.000.00
درآمدهای حاصل از گاوصندوق0.000.000.00
درآمد های حاصل از صرافی0.000.000.00
مابقی درآمدها590,892.138.630.06
درآمد های حاصل از تعطیلی هتل0.000.000.00

هزینه‌ها

هزینه هامجموع
یوروهر نفر%
مجموع هزینه های عملیاتی3,206,604.6646.811.00
مالیات کل0.000.000.00
تهیه خدمات365,127.605.330.11
هزینه خوراکی ها ( تمام خدمات )0.000.000.00
هزینه نوشیدنی ها ( تمام خدمات )0.000.000.00
هزینه خدمات بهداشتی96,448.801.410.03
هزینه های خشکشویی ( داخل و خارج از هتل )89,559.601.310.03
هزینه مواد شیمیایی برای استخر124,005.601.810.04
هزینه مربوط به لوازم مشتریان41,335.200.600.01
دیگر هزینه های جانبی13,778.400.200.00
مالیات حاصل از فروش جانبی1,330,914.1719.430.42
مالیات جانبی خوراکی ها45,203.526.570.14
مالیات جانبی نوشیدنی ها703,443.0110.270.22
مالیات تلفن و اینترنت مسافران0.000.000.00
مالیات خشکشویی مسافران0.000.000.00
دیکر مالیات های جانبی177,267.642.590.06
هزینه کارمندان635,608.219.280.20
هزینه خالص378,502.725.530.12
حق و حقوق های قانونی151,401.092.210.05
هزینه یونیفرم2,066.760.030.00
هزینه خوراکی ها31,541.890.460.01
هزینه سرویس و ایاب و ذهاب72,095.760.530.02
هزینه خوابگاه0.000.000.00
هزینه بهداشت و سلامتی0.000.000.00
هزینه سنوات0.000.000.00
هزینه سرگرمی0.000.000.00
هزینه های انرژی117,155.601.710.04
هزینه های برق90,119.691.320.03
هزینه سوخت LPG0.000.000.00
هزینه سوخت LNG0.000.000.00
هزینه سوخت ژنراتور0.000.000.00
هزینه آب و آب مصرفی14,419.150.210.01
هزینه سوخت های دیگر12,616.760.180.00
هزینه تعمیر و نگهداری25,233.510.370.01
هزینه قراردادهای مربوطه4,505.980.070.00
هزینه نگهداری فضای سبز2,703.590.040.00
هزینه تاسیسات فنی18,023.940.260.01
هزینه تعمیر و نگهداری0.000.000.00
هزینه های دیگر732,565.5610.690.23
هزینه های تبلیغاتی301,703.584.400.09
هزینه های لوازم التحریر5,407.180.080.00
هزینه های ارتباطی3,604.790.050.00
هزینه خوش آمد گویی مسافران36,047.880.530.01
هزینه های بیمه هتل13,517.950.200.00
هزینه های گروه سرگرمی321,817.154.700.10
هزینه های بانکی و مالی9,011.970.130.00
هزینه های مختلف دیگر18,023.940.260.01
مالیات و مخارج7,209.580.110.00
هزینه نگهداری خودرو5,407.180.080.00
هزینه سوخت خودرو7,209.580.110.00
هزینه بیمه خودرو3,604.790.050.00
هزینه اجاره خودرو0.000.000.00

آمار کلی هزینه و سود

* در این برآورد، برای به حداقل رساندن خطا در محاسبات اجاره هتل به عنوان هزینه در نظر گرفته شده است. در حالی که املاک و زمین هتل متعلق به سهامداران است.

سود و زیان هتل (GOP)6,497,896.1594.862.03
کرایه هتل300,000.004.380.09
هزینه اجاره مغازه0.000.00
هزینه بسته بودن هتل0.000.00
هزینه بازسازی0.000.000.00
هزینه استهلاک (دفتر)
هزینه استهلاک (هتل)0.000.00
سود و زیان خالص (NOP)6,197,896.1590.481.93
هزینه های بدهی و مالی0.000.00
هزینه اداره گردشگری46,068.500.670.01
پروانه کسب131,624.281.920.04
مالیات شرکت1,239,579.2318.100.39
هزینه املاک کرایه شده از دولت0.000.00
نوسان نرخ ارزی0.000.00
مجموع سود و زیان4,780,624.1469.791.49