• دفتر مرکزی
  • دفتر استانبول
    • Unit 509-510, Floor 27th, Block C, Sembol Istanbul Complex, Haramidere Yolu St., Zafer District, Esenyurt / Istanbul, Turkey
    • Phone: +90 (539) 611 2447
    • info@larenluxuryresort.com
  • Laren Family Hotel & SPA
  • Laren Seaside Hotel & SPA
فرم تماس

ما مشتاقیم از شما بشنویم؛ لطفاً اطلاعات تماس خود را پر کنید و یکی از کارمندان ما به زودی با شما تماس خواهد گرفت.